Συμβουλές για το άνοιγμα αρχείων INDESIGNPL

Όταν πρέπει να ανοίξετε αρχεία INDESIGNPL, ξεκινήστε κάνοντας διπλό κλικ. Ο υπολογιστής σας θα προσπαθήσει να το ανοίξει αυτόματα. Αν αυτό δεν λειτουργεί, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές.


Κατεβάστε το Πρόγραμμα προβολής αρχείων Γενική (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall


1. Λήψη άλλου προγράμματος.

Οι διαφορετικές επεκτάσεις αρχείων λειτουργούν με διαφορετικά προγράμματα και μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποιο πρόγραμμα ανοίγει τα αρχεία. Ακολουθούν μερικά προγράμματα που συνήθως λειτουργούν με αρχεία INDESIGNPL:

  • InDesign Plug-in

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα από αυτά τα προγράμματα από τον ιστότοπο του προγραμματιστή λογισμικού.

2. Κοιτάξτε τον τύπο αρχείου.

Ο τύπος αρχείου μπορεί μερικές φορές να σας πει ποιο πρόγραμμα μπορεί να ανοίξει το αρχείο. Εάν έχετε αρχεία INDESIGNPL, είναι πιθανότατα τύποι Plugin Files. Ένα πρόγραμμα που λειτουργεί με Plugin Files θα πρέπει να ανοίξει INDESIGNPL αρχεία.

Δεν γνωρίζετε τον τύπο αρχείου; Μπορείτε να το βρείτε κάνοντας δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέγοντας "Ιδιότητες" ή "Περισσότερες πληροφορίες". Ο τύπος αρχείου θα εμφανίζεται στην ενότητα "Τύπος αρχείου" ή "Είδος".

3. Ελέγξτε με τον προγραμματιστή λογισμικού.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή ενός από τα προγράμματα που αναφέρονται παραπάνω. Μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε γιατί το αρχείο σας INDESIGNPL δεν θα ανοίξει. Μερικοί από τους πιο κοινούς προγραμματιστές αναφέρονται παρακάτω.

Λογισμικό Προγραμματιστής
InDesign Plug-in Adobe Systems Incorporated

4. Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα προβολής καθολικών αρχείων.

Τα προγράμματα προβολής καθολικών αρχείων μπορούν να ανοίξουν πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων, ανάλογα με τη μορφή. Εάν το αρχείο INDESIGNPL δεν ανοίξει, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα προβολής καθολικών αρχείων, όπως το File Magic (Download). Ορισμένα αρχεία δεν είναι συμβατά με προγράμματα προβολής καθολικών αρχείων. Αυτά τα αρχεία θα ανοίξουν μόνο σε δυαδική μορφή αρχείου.


ΣυνιστώμενεςΚατεβάστε το Πρόγραμμα προβολής αρχείων Γενική (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall