Οι τέσσερις καλύτεροι τρόποι για να ανοίξετε XPT αρχεία

Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο πρέπει πάντα να προσπαθήσετε να ανοίξετε την επέκταση αρχείου XPT είναι να κάνετε διπλό κλικ, αλλά όταν αυτό δεν λειτουργεί, υπάρχουν μερικά άλλα πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που μπορούν να ανοίξουν διαφορετικές επεκτάσεις αρχείων και υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να μάθετε ποιο θα χρησιμοποιηθεί.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα προβολής αρχείων Γενική (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall


Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα

Ξεκινήστε επιλέγοντας το σωστό πρόγραμμα για να ανοίξετε το αρχείο XPT. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα αρχείων XPT παρατίθενται παρακάτω. Ένας από αυτούς θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει το αρχείο XPT.

  • SAS Transport Format
  • Dungeons & Dragons Core Rules 2
  • eXact Packager Models )
  • XPCOM Type Library

Σημειώστε τον τύπο αρχείου

Άλλα προγράμματα ενδέχεται να είναι σε θέση να ανοίξουν το αρχείο XPT, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου που είναι. Μπορείτε να βρείτε τον τύπο αρχείου που αναφέρεται στις ιδιότητες του αρχείου. Σε υπολογιστή με Windows, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες" και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Τύπος αρχείου". Σε υπολογιστή Mac, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερες πληροφορίες" και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Kind".

Lightbulb

Υπόδειξη: Αν είναι η επέκταση αρχείου XPT, πιθανότατα εμπίπτει στον τύπο Plugin Files, οπότε οποιοδήποτε πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για το Plugin Files θα πρέπει να ανοίξει το αρχείο XPT.

Ρωτήστε τον προγραμματιστή

Η επικοινωνία με τον προγραμματιστή λογισμικού είναι ένας άλλος εύκολος τρόπος για να λάβετε βοήθεια για το άνοιγμα ενός XPT file. Μπορείτε να βρείτε τους προγραμματιστές για τα πιο κοινά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για να ανοίξετε XPT αρχεία στην παρακάτω λίστα.

Λογισμικό Προγραμματιστής
SAS Transport Format XPORT
Dungeons & Dragons Core Rules 2 Wizards of the Coast Inc.
eXact Packager Models ) Giunti Interactive Labs S.r.l. (a company of Giunti Publising Group
XPCOM Type Library PC Software Company

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα προβολής Universal File

Όταν αποτύχουν όλα τα άλλα, ένας καθολικός προβολέας αρχείων είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξετε ένα αρχείο XPT. Προγράμματα όπως το File Magic (Download) μπορούν να ανοίξουν πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων, ανάλογα με τη μορφή. Παρόλο που ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην είναι συμβατά με αυτά τα προγράμματα. Εάν το αρχείο XPT δεν είναι συμβατό, θα ανοίξει μόνο σε δυαδική μορφή.


ΣυνιστώμενεςΚατεβάστε το Πρόγραμμα προβολής αρχείων Γενική (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall