Οι τέσσερις καλύτεροι τρόποι για να ανοίξετε IMJ αρχεία

Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο πρέπει πάντα να προσπαθήσετε να ανοίξετε την επέκταση αρχείου IMJ είναι να κάνετε διπλό κλικ, αλλά όταν αυτό δεν λειτουργεί, υπάρχουν μερικά άλλα πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που μπορούν να ανοίξουν διαφορετικές επεκτάσεις αρχείων και υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να μάθετε ποιο θα χρησιμοποιηθεί.

Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα

Ξεκινήστε επιλέγοντας το σωστό πρόγραμμα για να ανοίξετε το αρχείο IMJ. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα αρχείων IMJ παρατίθενται παρακάτω. Ένας από αυτούς θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει το αρχείο IMJ.

  • JFIF File With a Microsoft Windows BMP Header
  • Pegasus Image Corp Bitmap

Σημειώστε τον τύπο αρχείου

Άλλα προγράμματα ενδέχεται να είναι σε θέση να ανοίξουν το αρχείο IMJ, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου που είναι. Μπορείτε να βρείτε τον τύπο αρχείου που αναφέρεται στις ιδιότητες του αρχείου. Σε υπολογιστή με Windows, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες" και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Τύπος αρχείου". Σε υπολογιστή Mac, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερες πληροφορίες" και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Kind".

Lightbulb

Υπόδειξη: Αν είναι η επέκταση αρχείου IMJ, πιθανότατα εμπίπτει στον τύπο Raster Image Files, οπότε οποιοδήποτε πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για το Raster Image Files θα πρέπει να ανοίξει το αρχείο IMJ.

Ρωτήστε τον προγραμματιστή

Η επικοινωνία με τον προγραμματιστή λογισμικού είναι ένας άλλος εύκολος τρόπος για να λάβετε βοήθεια για το άνοιγμα ενός IMJ file. Μπορείτε να βρείτε τους προγραμματιστές για τα πιο κοινά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για να ανοίξετε IMJ αρχεία στην παρακάτω λίστα.

Λογισμικό Προγραμματιστής
JFIF File With a Microsoft Windows BMP Header Unknown
Pegasus Image Corp Bitmap Windows Programmer


ΣυνιστώμενεςΚατεβάστε το Universal Viewer (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall