Ο γρήγορος τρόπος ανοίγματος αρχείων με επέκταση DXR

Τα διαφορετικά πακέτα λογισμικού χρησιμοποιούν διαφορετικές επεκτάσεις αρχείων, οπότε αν δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο DXR, θα μπορούσε να είναι επειδή:

  • Δεν έχετε το σχετικό λογισμικό στον υπολογιστή σας (Acrobat, AEC DesignWare Model Parameter File και Green Building Advisor File είναι τα πιο δημοφιλή πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούν αρχείο DXR).

  • Μπορεί να έχετε Acrobat, AEC DesignWare Model Parameter File ή Green Building Advisor File αλλά ο υπολογιστής σας δεν έχει ρυθμιστεί να συσχετίζει αρχεία DXR με το σχετικό λογισμικό.

  • Το αρχείο είναι κατεστραμμένο.


Αν δεν έχετε Acrobat, AEC DesignWare Model Parameter File ή Green Building Advisor File εγκατεστημένο λογισμικό

Για να ανοίξετε το αρχείο DXR, θα πρέπει να κάνετε λήψη Acrobat, AEC DesignWare Model Parameter File, Green Building Advisor File ή άλλο παρόμοιο πακέτο λογισμικού.

Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι ρυθμισμένος για να ανοίξει DXR αρχεία

Εάν διαθέτετε το σχετικό λογισμικό, αλλά ο υπολογιστής σας εξακολουθεί να μην ανοίγει το λογισμικό, θα πρέπει να αλλάξετε τις συσχετίσεις αρχείων σε Windows ή Mac. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πάντα ανοίγει τα αρχεία DXR χρησιμοποιώντας Acrobat, AEC DesignWare Model Parameter File, Green Building Advisor File ή άλλο πρόγραμμα της επιλογής σας που χρησιμοποιεί DXR αρχεία.

Εάν αυτό εξακολουθεί να μην λειτουργεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή λογισμικού για να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε από αυτούς τους προγραμματιστές για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια:

Λογισμικό Προγραμματιστής
Acrobat Adobe Systems Incorporated
AEC DesignWare Model Parameter File Unknown
Green Building Advisor File Microsoft Developer
Dependable Strengths Administrator Resources Microsoft Developer
Macromedia Director Protected Movie File Macromedia
Vegas Jackpot Gold Game File Windows Programmer

Εάν το αρχείο DXR είναι κατεστραμμένο

X

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που δηλώνει ότι το αρχείο είναι κατεστραμμένο. Εάν έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω και εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κατεβάστε ή ζητήστε ένα νέο αντίγραφο για να δείτε αν λειτουργεί αυτό.


Συνιστώμενες

File MagicΚατεβάστε το Universal Viewer (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall