Fem steg för att öppna DB3 Files

Om du har DB3 filer som du behöver öppna, men du är inte säker på hur följer du dessa steg.


Hämta Universal File Viewer (File Magic) 

Installera valfria produkter - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall


Steg 1: Dubbelklicka på filen.

Leta reda på filen DB3 och dubbelklicka på den. Om du har rätt program installerat, bör det öppnas filen automatiskt. Om det inte går vidare, fortsätt till steg 2.

Steg 2: Leta efter ett annat program.

Om filen DB3 inte öppnas när du dubbelklickar på den har du förmodligen inte rätt program på datorn. Det finns flera populära program som kan användas för att öppna en DB3 fil. Prova ett av de tre vanligaste programmen: Unknown Apple II File, dBASE III File, eller Dr Brain 3.

Steg 3: Kontrollera filtypen.

Om inget av ovanstående program öppnar filen DB3, kontrollera filtypen för att se till att du har ett program som kan öppna den typen av fil. De flesta DB3 filer är Database Files, men det finns en chans att det kan vara en annan typ.

Du hittar denna information i filens egenskaper. På en Windows-dator högerklickar du bara på filen och klickar på egenskaper och letar efter filtypen under "Typ av fil". På en Mac-dator högerklickar du på filen och klickar på "Mer info" och letar efter filtypen under "Typ".

Steg 4: Få hjälp från en utvecklare.

Om du inte kan ta reda på hur du öppnar en DB3-fil kan en utvecklare förmodligen berätta för dig hur. Hitta det program du har i tabellen nedan och kontakta utvecklaren av det programmet.

Program namn Utvecklarens namn
Unknown Apple II File found on Golden Orchard Apple II CD Rom
dBASE III File Unknown
Dr Brain 3 PC Software Company

Steg 5: Hitta en universell filvisare.

Det enklaste sättet att öppna en DB3-fil, eller någon form av fil, är att använda en universell filvisare som File Magic (Download). Du kan använda den för att öppna många olika filformat. Om den inte är kompatibel kommer filen bara att öppnas i binär.

RekommenderatHämta Universal File Viewer (File Magic) 

Installera valfria produkter - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall