Encoded Files - filförlängningslista (sida 1)

Lista över alla filtillägg kopplade till Encoded Files (Sida 1)


File Woman
Förlängning Filbeskrivning
.AXX Kodade filer
.BFA Kodade filer
.BHX Kodade filer
.BPK Kodade filer
.BSK Kodade filer
.BTOA Kodade filer
.BVD Kodade filer
.CCF Kodade filer
.CGP Kodade filer
.CLX Kodade filer
.CPIO Kodade filer
.CPT Kodade filer
.CRYPTRA Kodade filer
.DCF Kodade filer
.DCO Kodade filer
.DIM Kodade filer
.DIME Kodade filer
.DLC Kodade filer
.EMC Kodade filer
.HBX Kodade filer
.KNE Kodade filer
.MFS Kodade filer

Förlängning Filbeskrivning
.MIM Kodade filer
.MIME Kodade filer
.MME Kodade filer
.MNC Kodade filer
.PDC Kodade filer
.RZX Kodade filer
.SDOC Kodade filer
.SEF Kodade filer
.SHY Kodade filer
.SNK Kodade filer
.SPDF Kodade filer
.SUF Kodade filer
.SWITCH Kodade filer
.UU Kodade filer
.UUD Kodade filer
.UUE Kodade filer
.VLT Kodade filer
.WPE Kodade filer
.XXE Kodade filer
.YENC Kodade filer
.YNC Kodade filer

<< < 1 > >>
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z