Spreadsheet Files - filförlängningslista (sida 1)

Lista över alla filtillägg kopplade till Spreadsheet Files (Sida 1)


File Woman
Förlängning Filbeskrivning
.DEX Kalkylarkfiler
.DIS Kalkylarkfiler
.FCS Kalkylarkfiler
.FM Kalkylarkfiler
.FP Kalkylarkfiler
.KSP Kalkylarkfiler
.NB Kalkylarkfiler
.NUMBERS Kalkylarkfiler
.OTS Kalkylarkfiler
.QPW Kalkylarkfiler
.SDC Kalkylarkfiler
.SXC Kalkylarkfiler
.WK Kalkylarkfiler
.WKS Kalkylarkfiler

Förlängning Filbeskrivning
.WQ1 Kalkylarkfiler
.WQ2 Kalkylarkfiler
.XL Kalkylarkfiler
.XLR Kalkylarkfiler
.XLS Kalkylarkfiler
.XLSB Kalkylarkfiler
.XLSHTML Kalkylarkfiler
.XLSM Kalkylarkfiler
.XLSMHTML Kalkylarkfiler
.XLSX Kalkylarkfiler
.XLTHTML Kalkylarkfiler
.XLTM Kalkylarkfiler
.XLTX Kalkylarkfiler

<< < 1 > >>
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z