Γιατί δεν μπορώ να ανοίξω αρχεία KDB;

Τα προγράμματα υπολογιστών είναι συμβατά με μια ποικιλία διαφορετικών επεκτάσεων αρχείων και πολλές επεκτάσεις λειτουργούν με πολλαπλά προγράμματα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε αρχεία KDB στον υπολογιστή σας. Εάν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο και δεν συμβαίνει τίποτα ή εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος, εξετάστε τις ακόλουθες δυνατότητες.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα προβολής αρχείων Γενική (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall


Δεν έχετε το σωστό πρόγραμμα

Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα υπολογιστών που είναι συμβατά με τα KDB αρχεία και ίσως να μην έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Τα πιο κοινά προγράμματα είναι kusziDataBase Database File, kinodb File και KeePass Password Database (Dominik Reichl). Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα προγράμματα και δείτε εάν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτά τα προγράμματα είτε από τις ιστοσελίδες προγραμματιστών, το Microsoft Store / Apple App Store, είτε από δημοφιλείς πύλες λήψης.

Δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο αρχείου

Computer Woman

Η γνώση του τύπου αρχείου μπορεί να σας βοηθήσει να ανοίξετε αρχεία KDB. Οι διάφορες επεκτάσεις αρχείων μπορούν να συσχετιστούν με διαφορετικούς τύπους αρχείων. Database Files συνήθως χρησιμοποιούν την επέκταση KDB. Ενδέχεται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να ανοίγει αυτόν τον τύπο αρχείου. Ένα καλό πρώτο βήμα είναι να ανοίξει το αρχείο σε αυτό το πρόγραμμα.

Αν δεν ξέρετε τι είδους αρχείο είναι το αρχείο KDB, η εύρεση αυτών των πληροφοριών είναι απλή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα με τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

Σε έναν υπολογιστή Windows:
  1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο αρχείου.
  2. Επιλέξτε "Ιδιότητες" από το αναπτυσσόμενο μενού.
  3. Εντοπίστε τον τύπο αρχείου που αναγράφεται στην ενότητα "Τύπος αρχείου".
Σε Mac:
  1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του αρχείου.
  2. Επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" από το αναπτυσσόμενο μενού.
  3. Αναζητήστε τον τύπο αρχείου που παρατίθεται στο "Kind".

Χρειάζεστε βοήθεια από τον προγραμματιστή

Εάν κανένα πρόγραμμα δεν ανοίξει το αρχείο KDB, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τους προγραμματιστές λογισμικού. Γνωρίζουν το λογισμικό τους καλύτερα από οποιονδήποτε και θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για να βρείτε τους προγραμματιστές για τα πιο κοινά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα KDB αρχεία.

Λογισμικό Προγραμματιστής
kusziDataBase Database File kusziNET
kinodb File datb
KeePass Password Database (Dominik Reichl) ver 1.x

Χρειάζεστε ένα Universal Viewer αρχείων

Ένα καθολικό πρόγραμμα προβολής αρχείων, όπως το File Magic (Download), είναι ένα εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε ένα αρχείο όταν δεν λειτουργεί κανένα άλλο πρόγραμμα. Μπορούν να ανοίξουν πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων, ανάλογα με τη μορφή. Ωστόσο, ορισμένα αρχεία είναι ασύμβατα με τα καθολικά προγράμματα προβολής αρχείων και θα ανοίγουν μόνο σε μορφή δυαδικού αρχείου. Εάν δεν λειτουργεί καμία από τις άλλες επιλογές, δοκιμάστε ένα πρόγραμμα προβολής καθολικών αρχείων για να ανοίξετε το αρχείο KDB.


ΣυνιστώμενεςΚατεβάστε το Πρόγραμμα προβολής αρχείων Γενική (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall