Οι τέσσερις καλύτεροι τρόποι για να ανοίξετε CSN αρχεία

Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο πρέπει πάντα να προσπαθήσετε να ανοίξετε την επέκταση αρχείου CSN είναι να κάνετε διπλό κλικ, αλλά όταν αυτό δεν λειτουργεί, υπάρχουν μερικά άλλα πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που μπορούν να ανοίξουν διαφορετικές επεκτάσεις αρχείων και υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να μάθετε ποιο θα χρησιμοποιηθεί.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα προβολής αρχείων Γενική (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall


Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα

Ξεκινήστε επιλέγοντας το σωστό πρόγραμμα για να ανοίξετε το αρχείο CSN. Το πιο κοινό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για να ανοίξετε τα CSN αρχεία παρατίθεται παρακάτω. Τουλάχιστον, αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει το αρχείο CSN:

  • CopyMate Raw Points Cloud

Σημειώστε τον τύπο αρχείου

Άλλα προγράμματα ενδέχεται να είναι σε θέση να ανοίξουν το αρχείο CSN, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου που είναι. Μπορείτε να βρείτε τον τύπο αρχείου που αναφέρεται στις ιδιότητες του αρχείου. Σε υπολογιστή με Windows, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες" και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Τύπος αρχείου". Σε υπολογιστή Mac, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερες πληροφορίες" και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Kind".

Lightbulb

Υπόδειξη: Αν είναι η επέκταση αρχείου CSN, πιθανότατα εμπίπτει στον τύπο Developer Files, οπότε οποιοδήποτε πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για το Developer Files θα πρέπει να ανοίξει το αρχείο CSN.

Ρωτήστε τον προγραμματιστή

Η επικοινωνία με τον προγραμματιστή λογισμικού είναι ένας άλλος εύκολος τρόπος για να λάβετε βοήθεια για το άνοιγμα ενός CSN file. Μπορείτε να βρείτε τους προγραμματιστές για τα πιο κοινά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για να ανοίξετε CSN αρχεία στην παρακάτω λίστα.

Λογισμικό Προγραμματιστής
CopyMate Raw Points Cloud GraphiTech Ltd.

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα προβολής Universal File

Όταν αποτύχουν όλα τα άλλα, ένας καθολικός προβολέας αρχείων είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξετε ένα αρχείο CSN. Προγράμματα όπως το File Magic (Download) μπορούν να ανοίξουν πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων, ανάλογα με τη μορφή. Παρόλο που ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην είναι συμβατά με αυτά τα προγράμματα. Εάν το αρχείο CSN δεν είναι συμβατό, θα ανοίξει μόνο σε δυαδική μορφή.


ΣυνιστώμενεςΚατεβάστε το Πρόγραμμα προβολής αρχείων Γενική (File Magic) 

Εγκαταστήστε προαιρετικά προϊόντα - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall