Web Files - Lista rozszerzeń plików (Strona 1)

Lista wszystkich rozszerzeń plików powiązanych z Web Files (Strona 1)


File Woman
Rozbudowa Opis pliku
.A4P Pliki internetowe
.A5W Pliki internetowe
.ADR Pliki internetowe
.AEX Pliki internetowe
.ALX Pliki internetowe
.AP Pliki internetowe
.ARO Pliki internetowe
.ASA Pliki internetowe
.ASAX Pliki internetowe
.ASCX Pliki internetowe
.ASHX Pliki internetowe
.ASMX Pliki internetowe
.ASP Pliki internetowe
.ASPX Pliki internetowe
.ATOM Pliki internetowe
.ATOMCAT Pliki internetowe
.AWM Pliki internetowe
.AXD Pliki internetowe
.BML Pliki internetowe
.BWP Pliki internetowe
.CER Pliki internetowe
.CFM Pliki internetowe
.CFML Pliki internetowe
.CHAT Pliki internetowe
.CHM Pliki internetowe
.CMS Pliki internetowe
.CON Pliki internetowe
.CPG Pliki internetowe
.CRDOWNLOAD Pliki internetowe
.CRL Pliki internetowe
.CRT Pliki internetowe
.CSP Pliki internetowe
.CSR Pliki internetowe
.CSS Pliki internetowe
.DAVMOUNT Pliki internetowe
.DBM Pliki internetowe
.DER Pliki internetowe
.DISCO Pliki internetowe
.DLL Pliki internetowe
.DML Pliki internetowe
.DO Pliki internetowe
.DOCHTML Pliki internetowe
.DOCMHTML Pliki internetowe
.DOTHTML Pliki internetowe
.DOWNLOAD Pliki internetowe
.ECE Pliki internetowe
.EWP Pliki internetowe
.FCGI Pliki internetowe
.FMP Pliki internetowe
.FWP Pliki internetowe
.GNE Pliki internetowe
.GSP Pliki internetowe
.HDM Pliki internetowe
.HDML Pliki internetowe
.HTACCESS Pliki internetowe
.HTC Pliki internetowe
.HTM Pliki internetowe
.HTML Pliki internetowe
.HTMLX Pliki internetowe
.HTX Pliki internetowe
.HXS Pliki internetowe
.IDC Pliki internetowe
.IMAGEMAP Pliki internetowe
.IMAP Pliki internetowe
.IQY Pliki internetowe
.JHTML Pliki internetowe
.JNLP Pliki internetowe
.JSON Pliki internetowe
.JSP Pliki internetowe
.JSPA Pliki internetowe
.JSS Pliki internetowe
.JST Pliki internetowe
.JVS Pliki internetowe
.JWS Pliki internetowe
.LASSO Pliki internetowe

Rozbudowa Opis pliku
.MAFF Pliki internetowe
.MAPX Pliki internetowe
.MASTER Pliki internetowe
.META4 Pliki internetowe
.MHT Pliki internetowe
.MHTML Pliki internetowe
.MOZ Pliki internetowe
.MSCML Pliki internetowe
.MSPX Pliki internetowe
.MUSE Pliki internetowe
.MVR Pliki internetowe
.NZB Pliki internetowe
.OBML Pliki internetowe
.OGNC Pliki internetowe
.OPML Pliki internetowe
.ORQ Pliki internetowe
.ORS Pliki internetowe
.OTH Pliki internetowe
.P12 Pliki internetowe
.P7 Pliki internetowe
.P7B Pliki internetowe
.P7C Pliki internetowe
.PAC Pliki internetowe
.PAGE Pliki internetowe
.PEM Pliki internetowe
.PHP Pliki internetowe
.PHP3 Pliki internetowe
.PHP4 Pliki internetowe
.PHP5 Pliki internetowe
.PHTM Pliki internetowe
.PHTML Pliki internetowe
.PPTHTML Pliki internetowe
.PSP Pliki internetowe
.PUB Pliki internetowe
.QBO Pliki internetowe
.QF Pliki internetowe
.QRM Pliki internetowe
.RHTML Pliki internetowe
.RJS Pliki internetowe
.RSS Pliki internetowe
.RT Pliki internetowe
.RW3 Pliki internetowe
.RWP Pliki internetowe
.SHT Pliki internetowe
.SHTM Pliki internetowe
.SHTML Pliki internetowe
.SITE Pliki internetowe
.SSP Pliki internetowe
.STC Pliki internetowe
.STL Pliki internetowe
.STML Pliki internetowe
.SVC Pliki internetowe
.SVR Pliki internetowe
.SWZ Pliki internetowe
.TVVI Pliki internetowe
.UCF Pliki internetowe
.URL Pliki internetowe
.VBD Pliki internetowe
.VLP Pliki internetowe
.VRML Pliki internetowe
.VSDISCO Pliki internetowe
.WBXML Pliki internetowe
.WDGT Pliki internetowe
.WEB Pliki internetowe
.WEBARCHIVE Pliki internetowe
.WEBHISTORY Pliki internetowe
.WEBLOC Pliki internetowe
.WEBSITE Pliki internetowe
.WGP Pliki internetowe
.WGT Pliki internetowe
.WHTT Pliki internetowe
.WML Pliki internetowe
.WN Pliki internetowe
.WOA Pliki internetowe
.WPX Pliki internetowe

<< < 1 2 > >>
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z