Database Files - Lista rozszerzeń plików (Strona 1)

Lista wszystkich rozszerzeń plików powiązanych z Database Files (Strona 1)


File Woman
Rozbudowa Opis pliku
.?Q? Pliki bazy danych
.ACCDB Pliki bazy danych
.ACCDE Pliki bazy danych
.ACCDR Pliki bazy danych
.ACCDT Pliki bazy danych
.ADE Pliki bazy danych
.ADN Pliki bazy danych
.ADP Pliki bazy danych
.ALF Pliki bazy danych
.ASK Pliki bazy danych
.BTR Pliki bazy danych
.CDB Pliki bazy danych
.CDBCMSG Pliki bazy danych
.DAD Pliki bazy danych
.DB2 Pliki bazy danych
.DB3 Pliki bazy danych
.DBC Pliki bazy danych
.DBF Pliki bazy danych
.DBT Pliki bazy danych
.DBV Pliki bazy danych
.DCB Pliki bazy danych
.DQY Pliki bazy danych
.DSN Pliki bazy danych
.DXL Pliki bazy danych
.ECO Pliki bazy danych
.EDB Pliki bazy danych
.FCD Pliki bazy danych
.FIC Pliki bazy danych
.FM5 Pliki bazy danych
.FOL Pliki bazy danych
.FP5 Pliki bazy danych
.FP7 Pliki bazy danych
.GDB Pliki bazy danych
.GWI Pliki bazy danych
.HDB Pliki bazy danych
.HIS Pliki bazy danych
.IDB Pliki bazy danych
.ITW Pliki bazy danych
.KDB Pliki bazy danych
.LG? Pliki bazy danych
.LGC Pliki bazy danych
.MAF Pliki bazy danych

Rozbudowa Opis pliku
.MAQ Pliki bazy danych
.MAR Pliki bazy danych
.MAV Pliki bazy danych
.MAW Pliki bazy danych
.MDB Pliki bazy danych
.MDN Pliki bazy danych
.MDT Pliki bazy danych
.MRG Pliki bazy danych
.MWB Pliki bazy danych
.MYD Pliki bazy danych
.NDF Pliki bazy danych
.NS2 Pliki bazy danych
.NS3 Pliki bazy danych
.NS4 Pliki bazy danych
.NV Pliki bazy danych
.NYF Pliki bazy danych
.ODB Pliki bazy danych
.OQY Pliki bazy danych
.ORA Pliki bazy danych
.OWC Pliki bazy danych
.PAN Pliki bazy danych
.PDM Pliki bazy danych
.PNZ Pliki bazy danych
.QRY Pliki bazy danych
.QVD Pliki bazy danych
.ROD Pliki bazy danych
.RSD Pliki bazy danych
.SBF Pliki bazy danych
.SCX Pliki bazy danych
.SEMD Pliki bazy danych
.SEMF Pliki bazy danych
.SQL Pliki bazy danych
.TE Pliki bazy danych
.TEACHER Pliki bazy danych
.TRC Pliki bazy danych
.UDB Pliki bazy danych
.UDL Pliki bazy danych
.USR Pliki bazy danych
.VIS Pliki bazy danych
.WMDB Pliki bazy danych
.WRK Pliki bazy danych
.XLD Pliki bazy danych

<< < 1 > >>
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z