Database Files - filförlängningslista (sida 1)

Lista över alla filtillägg kopplade till Database Files (Sida 1)


File Woman
Förlängning Filbeskrivning
.?Q? Databasfiler
.ACCDB Databasfiler
.ACCDE Databasfiler
.ACCDR Databasfiler
.ACCDT Databasfiler
.ADE Databasfiler
.ADN Databasfiler
.ADP Databasfiler
.ALF Databasfiler
.ASK Databasfiler
.BTR Databasfiler
.CDB Databasfiler
.CDBCMSG Databasfiler
.DAD Databasfiler
.DB2 Databasfiler
.DB3 Databasfiler
.DBC Databasfiler
.DBF Databasfiler
.DBT Databasfiler
.DBV Databasfiler
.DCB Databasfiler
.DQY Databasfiler
.DSN Databasfiler
.DXL Databasfiler
.ECO Databasfiler
.EDB Databasfiler
.FCD Databasfiler
.FIC Databasfiler
.FM5 Databasfiler
.FOL Databasfiler
.FP5 Databasfiler
.FP7 Databasfiler
.GDB Databasfiler
.GWI Databasfiler
.HDB Databasfiler
.HIS Databasfiler
.IDB Databasfiler
.ITW Databasfiler
.KDB Databasfiler
.LG? Databasfiler
.LGC Databasfiler
.MAF Databasfiler

Förlängning Filbeskrivning
.MAQ Databasfiler
.MAR Databasfiler
.MAV Databasfiler
.MAW Databasfiler
.MDB Databasfiler
.MDN Databasfiler
.MDT Databasfiler
.MRG Databasfiler
.MWB Databasfiler
.MYD Databasfiler
.NDF Databasfiler
.NS2 Databasfiler
.NS3 Databasfiler
.NS4 Databasfiler
.NV Databasfiler
.NYF Databasfiler
.ODB Databasfiler
.OQY Databasfiler
.ORA Databasfiler
.OWC Databasfiler
.PAN Databasfiler
.PDM Databasfiler
.PNZ Databasfiler
.QRY Databasfiler
.QVD Databasfiler
.ROD Databasfiler
.RSD Databasfiler
.SBF Databasfiler
.SCX Databasfiler
.SEMD Databasfiler
.SEMF Databasfiler
.SQL Databasfiler
.TE Databasfiler
.TEACHER Databasfiler
.TRC Databasfiler
.UDB Databasfiler
.UDL Databasfiler
.USR Databasfiler
.VIS Databasfiler
.WMDB Databasfiler
.WRK Databasfiler
.XLD Databasfiler

<< < 1 > >>
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z