Cztery łatwe sposoby otwierania plików GXF

Scenariusz: Masz plik z rozszerzeniem GXF na swoim komputerze, który musisz otworzyć. Dwukrotnie klikasz go tak, jak zwykle, oczekując, że program go załaduje, ale nic się nie dzieje. Spróbujesz jeszcze raz, ale wciąż nic się nie dzieje. Co możesz zrobić? Wypróbuj cztery proste metody otwierania kłopotliwego pliku GXF.

Pobierz Przeglądarka plików Uniwersalny (File Magic) 

Zainstaluj produkty opcjonalne - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall


Pierwsza metoda: Otwórz go w innym programie.

Po dwukrotnym kliknięciu plików GXF komputer próbuje otworzyć go w programie powiązanym z plikami GXF. Jeśli na komputerze nie ma programu związanego z plikami GXF, plik nie zostanie otwarty. Aby otworzyć plik, pobierz jeden z najpopularniejszych programów powiązanych z plikami GXF, takich jak SMPTE GXF Container, General CADD Pro Font lub Grid Exchange Format.

Druga metoda: Wskaż typ pliku.

File Woman

Rozszerzenie pliku GXF zwykle wskazuje, że jest pod parasolem Font Files. Jeśli jednak jest to inny typ pliku, może nie zostać otwarty w przypadku jednego z wymienionych powyżej programów. Aby znaleźć typ pliku, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
  2. Kliknij "Właściwości" (Windows) lub "Więcej informacji" (Mac).
  3. Zlokalizuj typ pliku w "Typ pliku" (Windows) lub "Kind" (Mac).

Trzecia metoda: Sprawdź u dewelopera.

Próbowałeś użyć innego programu, potwierdziłeś typ pliku, a plik GXF nadal się nie otwiera. Nawet jeśli te metody zakończyły się niepowodzeniem, nadal możesz skontaktować się z programistą, by uzyskać pomoc. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby znaleźć programistę każdego z wyżej wymienionych programów i skontaktować się z nimi bezpośrednio w celu uzyskania pomocy.

Oprogramowanie Opracowany przez
SMPTE GXF Container Windows Programmer
General CADD Pro Font General CADD Products Inc.
Grid Exchange Format Windows Programmer

Czwarta metoda: Otwórz go w uniwersalnej przeglądarce plików.

Jeśli programista nie jest w stanie Ci pomóc, prawdopodobnie może to zrobić uniwersalna przeglądarka plików. File Magic (Download) i podobne programy są zaprojektowane do otwierania wielu różnych formatów plików, w tym plików GXF. Niektóre nie są kompatybilne i będą otwierane tylko w systemie binarnym. Pobierz teraz File Magic, aby otworzyć Wasz GXF i setki innych plików z jednym programem!

ZalecanePobierz Przeglądarka plików Uniwersalny (File Magic) 

Zainstaluj produkty opcjonalne - File Magic (Solvusoft) | EULA | Privacy Policy | Terms | Uninstall